6.-12. 2. 2017

Pro tento týden přichází s poselstvím tři různí archandělé. Prvním je Uriel, který uvádí do souladu hmotu, bohatství a duchovno. Také je poslem, který se ohlásí, pokud hrozí nějaká krize a dokáže před ní včas varovat. Já myslím, že nám nehrozí žádná krize jako taková, ale spíše krize našeho ducha, našeho nitra a našich pocitů.  Uriel nám proto chce připomenout, že někteří nadále setrvávají uvězněni v kruhu, který si sami vytyčili.

Můžeme mít, být a dělat to, co si přejeme a co si dokážeme představit. My si to ale nedovolíme. Svazují nás naše destruktivní přesvědčení, která jsou v nás hluboko zakořeněná a tolikrát omílaná, až se stala naší pravdou. Bohužel jsou to však překážky a brzdy, které nám nedovolí dostat se dál. Naše duše je okleštěná těmito jedy, které jsme přijali za své a díky nimž se nám nedaří pohnout  z místa.

Nyní je třeba osvobodit své myšlenky a pocity. Nechte vyplout na povrch vše, co se skrývá hluboko ve vašem podvědomí. Udělejte si inventuru vašich přesvědčení. Pohodlně se usaďte a zajistěte, že nebudete nějakou dobu rušeni. Zkuste se uvést do meditativního stavu, nebo se alespoň dokonale uvolněte a zklidněte svou mysl.

Zkuste zhodnotit svá zakořeněná přesvědčení  a pokud usoudíte, že jsou již nefunkční, k ničemu vám nepomáhají a  jsou  převzatá od někoho jiného, rozlučte se s nimi a propusťte je.

Potom můžete odpustit těm, kteří vám je vštípili. Oni sami nejspíš netušili, že nejednají správně. Sami byli plni takových nevhodných přesvědčení. Dopřejte si tento týden takovou chvilku sami se sebou. Zaměřte se na obzvlášť škodlivá přesvědčení jako je strach, pocit viny, sebepodceňování a hněv. Zkuste se dopátrat, z jakého zdroje pocházejí  a odpusťte nejen druhým, ale také sobě.

Možná se to nezdá, ale lidé jsou

vlastně nešťastní protože to chtěli,

nebo protože si to vybrali.

Na poselství Uriela navazuje také Cafkiel, který hojí citové rány a je andělem milosrdenství a Metatron, nebeský učitel, který nám tento týden sesílá nebeskou moudrost skrze naše myšlenky a pocity. To vše jsou kombinace, které budeme potřebovat pro naši cestu v tomto týdnu. Cestu do hlubin svého nitra. Zde budeme pátrat po našich omezujících přesvědčeních.

Toto bude vaše očista. Buďte k sobě laskaví a mějte soucit sami se sebou. Až na nějaké přesvědčení narazíte, nehodnoťte se. Prozkoumejte všechny své pocity, které ve vás vyvolává. Otázky, které můžete sami sobě pokládat jsou například :

Proč jsem nešťastný(á)? Čeho se bojím? Proč se cítím špatně?

Pokuste se odpovědět si na tyto otázky. Dopátrat se příčiny. Potom si zkuste představit, co vás může ohrožovat, pokud si to něco přestanete myslet a brát za své.

Pokud si  dovolíte přestat si myslet, že jste například neschopní, tak co se potom může stát? Nebo když přestanete věřit nějakému strachu? Může se vám něco stát? Já myslím, že ne. A myslí si to i tito tři archandělé a proto nám nyní předkládají tuto výzvu, abychom objevili, že znepokojující a omezující myšlenky nám v ničem nepomáhají.

Nesnažte se ale tyto myšlenky potlačit. Jen byste jim přidávali energii a vibrace. Chvíli je podržte, nerozvíjejte asociace, nehodnoťte a ony samy odplují. Nechte je odlétnout, jako hejno motýlků.

Svoboda, soucit a božská moudrost