Racionální mysl

U většiny lidí platí, že celý život bojují mezi dvěma tábory. Neustále usilují o pocit moci a bezpečí. Je to velmi vyčerpávající a za těchto okolností mnozí nikdy nezískají trvalý pocit štěstí a radosti. Co tedy s tím? Nejdříve je třeba si ty „dva tábory“ uvědomit. Jsou to:

  1. vnější svět
  2. ego

Aby bylo možné vnímat krásu života, je třeba docílit toho, aby se mysl vrátila do stavu vznešeného klidu tak, jako když jsme byli dětmi. Ti se dokáží nepřetržitě radovat, aniž by řešily, co bude zítra a co bylo včera. To my dospělí se neustále „nacházíme“ někde jinde, jenom ne v přítomnosti. Na toto poukazují andělské karty, pokud vám padne karta Děti, Soustředění apod.

Důležitým krokem k tomu, jak docílit téměř stálého pocitu radosti a štěstí je přerušit neustálý a náhodný proud myšlenek, které se během dne vybavují. Jistě to není lehký úkol a nejspíš ho dokonale zvládají např. tibetští mniši. Ale nevadí. Pokud nejsme natolik trénovaní jogíni, můžeme se pokusit tento proud alespoň podstatně zmírnit, aby měl sílu srovnatelnou maximálně s lehkým vánkem.