Programování

Když se narodí děťátko, má jeden hlavní požadavek a tím je utišení hladu. V podstatě nic víc k přežití nepotřebuje. Toto je jeho hlavní emocionální požadavek.

Jak postupně roste začínají se přidávat stovky dalších potřeb hojně podporovaných emocemi. Tyto potřeby však již nemají nic společného se zachováním života (ve fyziologickém smyslu). Většinou se odvíjí od tzv. společenské hry, tedy rolí, které hrajeme a jsme na ně citově vázaní. Jsou to emocionální návykové představy, které si potom již celý život nosíme sebou jako nějaký pytel na zádech. Hlavní snahou potom je, aby byl u nás v bezpečí a nikdo nám jej nemohl roztrhat, ukrást, narušit apod.

Naše ego se stále snaží poskytnout nám ochranu a tak bezděčně spouští naučené mechanismy strachu o bezpečí, smyslových tužeb, boje o moc a hněvu a naše mysl toto ego vydatně podporuje. Vždy nám zdůvodní proč my máme pravdu a ti ostatní se mýlí. Mysl dodává konspirace a za každou cenu nám chce pomoci prožít pocit úspěchu v našich společenských rolích.

Je třeba si uvědomit, že všechen ten strach, hněv a žal jsou pouhé naučené mechanismy, které nám nabízí náš „sen planety“. Pokud bychom chtěli prožívat život jinak, bylo by dobré, kdybychom se z této nesmyslné hry osvobodili.

Pro začátek se soustřeďte na své pocity. Kdykoliv k vám přijde odpor, podráždění čímkoliv, co někdo dělá a říká, chápejte to jako připomínku, že právě nevědomě hrajete hru svého života.

Ego pracuje podle hrubých programů, které předpokládají přesný způsob, jak by měl svět vypadat a jak by se měli lidé kolem vás chovat.

Pokud něco do tohoto schématu nezapadá, ego vyburcuje mysl k tvorbě „zničujících“ myšlenek. Dále vyvolá negativní emoce jako je úzkost a odpor. To celé následně spustí psychosomatickou odezvu (podrážděný sympaticus, což je zvýšený tep, vyplavení adrenalinu, zvýšený dech atd.) a to nás deptá ještě víc a k tomu si zakládáme na poškození celého zdraví.

Zde pomůže si toto celé uvědomit. Pokud budeme vědět, že takto pracuje ego a mysl, sice necháme mysl, aby si vytvářela své a  tyto výtvory nám podsouvala, avšak NEDOVOLÍME, aby nás to zavleklo do citové odezvy a následných zmatků v celém těle.