Naše síla

Každý z nás, může někdy nabýt dojmu, že se ocitl na křižovatce, neví jaký směr má zvolit a celkově vůbec netuší, co by měl v určité chvíli udělat. Všichni bychom se rádi pokaždé rozhodli správně a zajistili si tak potešitelný běh příštích událostí.

Mnohdy však máme pocit, že jsme jaksi uvízli v nějaké situaci a nemůžeme se pohnout dál. Chodíme potom od jednoho k druhému, vykládáme o našich potížích a čekáme, že nám někdo poradí. Jenomže ti druzí nám nemohou ukázat směr. Oni tu naši záležitost posuzují ze svého úhlu pohledu a na základě vlastních zkušeností, hodnot a priorit.

Nejlépe tedy uděláme, když budeme poslouchat své vlastní nitro. Nebudeme hledat odpovědi vně, ale začneme se ptát sami sebe.

Uvnitř nás je ten neúžasnější rádce

Každý z nás oplývá velkou silou. Mnozí si to však za celý život neuvědomí. Nejsme jen loutky, které kdosi vodí na provázku. Vše pro co se pevně rozhodneme máme moc uskutečnit. Zkuste se tedy ve chvílích, kdy si nevíte rady zastavit. Zklidnit se. Přestat spěchat a jednat pod tlakem. Nespěchejte na své rozhodnutí. Klidně se někde posaďte v přírodě a zkuste jen tak být.

Pevně věřím, že takto najdete své řešení a získáte jasný vhled do celé záležitosti. Požádejte své vyšší Já o odpověď. Nebojte se, určitě k vám přijde v pravý čas.