2.- 8. 5. 2017

Tak milí přátelé, tento týden se na nás sesypalo spoustu andělů a poselství, které přinášejí je opět velmi milé. Ani mě to nepřekvapilo, jelikož v tom květnovém nám karty Tarotu předpovídají rovněž klidné a příjemné chvíle.

Většina z nás by tedy měla tento týden proplouvat bez jakýchkoliv výkyvů a neočekávaných situací. Věřím, že si mnoho lidí o prodlouženém víkendu odpočinulo a užili jsme si i Pálení čarodějnic. Také následující volné dny budou delší a tak máme opět příležitost využít je tak,  jak se nám bude líbit. Tento týden by měl vládnout

Poklid

Také počasí se nám umoudřilo a pokud se ráno a večer trochu víc zabalíme, můžeme si odpoledne užívat sluníčka. Bude dobré, když se v těchto chvílích volna a oddechu spojíme se svým Vyšším Já.

Během pracovního vytížení máme mnohdy nasazené různé masky a potom fungujeme jako nějací roboti. Neuděláme si čas, abychom se spojili se svou podstatou a vnímáme tak vše okolo nás jakoby přes kouřovou clonu.

Zkrátka to nejsme tak úplně My a to samozřejmě naší dušičce ubližuje. Zkusme tedy během tohoto poklidu a v kruhu svých blízkých setřást ten námi vnímaný balast všedních dnů a začněme třeba oceňovat to, co už máme a za co můžeme být vděční.

Samozřejmě ale nejlepší, co bychom mohli udělat bude to, když se naučíme nerozdělovat čas na dobu volna a dobu všední. To je právě to nejhorší, co někteří stále dělají. Vůbec si totiž neuvědomují, že

Každý den, kdy se probudíme a dýcháme je dar a každý okamžik máme příležitost utvářet svou realitu

Andělé nám stále připomínají  nutnost

Osvobození

a konkrétně mají na mysli osvobození duchovní. Všichni ho hledáme a pokud ho najdeme, tak naše duše zaplesá a vzletí vzhůru jako orel. Jofiel a Uriel mluví o svobodě našich myšlenek a pocitů. Nikdo na světě nám nemůže přikázat, jak se máme cítit. To jen my sami si zvolíme, které emoce nás ovládnou. Já věřím, že je to na jednu stranu celkem prosté a jednoduché, ale na tu druhou je to úkol pro skutečného bojovníka. Tak tedy

Nenechte se vláčet okolnostmi a reagovat na události se zapnutým autopilotem

K vyrovnání těchto energií nám může být nápomocná relaxační hudba, meditace, cvičení jógy a v neposlední řadě i obyčejné zklidnění, kdy se posadíte někde v přírodě do trávy a budete jen tak pozorovat tu krásu kolem sebe a poslouchat zvuky lesa (louky, vody, potoka, hor.)

K celkovému pročištění a napojení se na duši je také neméně důležité zbavit se svých návyků. Tyto

Návyky

ovládají naše podvědomí a vytvářejí zkreslený obraz proměnlivého světa věcí a situací v našem okolí. Nemám teď na mysli závislost na čokoládě, nebo čemkoliv jiném. Jedná se o návyky, které nás nutí násilím měnit vnější svět lidí a věcí a přizpůsobovat je našim vlastním tužbám.

Většina lidí má neustále snahu nalézt dostatek bezpečí, příjemných zážitků, prestiže, peněz, moci a postavení. Je to ale nikdy nekončící zápas, který naše životy naplňuje záští, obavami, podezíravostí, zlostí, žárlivostí, plachostí a strachem. Jsou to návyky mentální, které jsme si vytvořili v dětství nebo v průběhu života a od kterých je třeba se osvobodit.

Vezměte si třeba takovou Touhu. To je mentální potřeba a pokud nedojde k jejímu uspokojení, jsme rozčarováni a cítíme zlost. Obviňujeme pak všechno a všechny, jsme cyničtí, když se nám stále něčeho nedostává a prožíváme nudu, když ve svém úsilí nevidíme žádné pokroky.

Je to začarovaný kruh a mnoho lidí v něm celý život běhá, jako ten křeček v kolečku. Důvodem tohoto stavu je to, že

Způsoby, jimiž jsme se naučili dosahovat štěstí pouze posilují pocity a procesy, jež nás činí nešťastnými

Vymanit se z tohoto otroctví je opět jednoduché na první pohled, ale poměrně náročné pro většinu z nás. Je to cesta k vyššímu vědomí. Cesta bojovníka.

Jaké je tedy tajemství štěstí?

Předpokládáme, že nás naše tužby hojně podporované emocemi ke štěstí dovedou, ale nakonec jsme rozčarováni, když zažijeme pouze příjemné chvilky, ale trvalé štěstí ne. Všechno je to o tom, jak sami vnímáme svět okolo nás. Máme nastavený program, který nás dokonale uvěznil v pasti.

Toto je velké téma a já se k němu později opět vrátím. Pro tentokrát mám pár typů, jak začít skutečně pracovat na osvobození a nalezení klidu a štěstí.

  • pokud vás nějaká situace trápí, udělejte tady a teď co můžete a dál to nechte být
  • vypusťe obavy ze své mysli a neplýtvejte energií
  • smiřte se s tím, že některé věci zkrátka nemůžete změnit
  • změňte sebe a svůj úhel pohledu
  • uvědomte si kdo skutečně jste (pouze čisté vědomí a ne vám přidělená sociální role)

A na závěr to nejdůležitější, čím můžeme všichni na naší cestě k dosažení štěstí začít teď hned

Miluj bezpodmínečně každého včetně sebe

Karta Hojnost, kterou nám přináší archanděl Uriel rovněž v tomto poselství neznamená hojnost věcí a peněz. Peněz, těch barevných papírků, které někdo vymyslel, aby si podmanil ostatní a získal moc. V tomto případě to znamená hojnost uvnitř našeho srdce. Hojnost, která je zde pro všechny a kterou můžeme neomezeně čerpat ze Zdroje. Tato hojnost je všude kolem nás a tak si jí všímejme a buďme za ni vděční.

Tak já přeji všem krásné prožití nového týdne a spoustu zážitků, které zahřejí u srdíčka.

2.-8.5.2017
2.-8.5.2017