Zlo

Tma Tma byla vnímána negativně a přestavovala prostředí negativních sil. Tyto obavy byly podpořeny představou, že božství je spojováno se světlem a zlo s temnotou. […] Read More