Obchodní podmínky

Služby ze stránek Poselství Tarotu a členské sekce, způsob dodání, reklamace

Platby

Služby na tomto webu jsou poskytovány on-line, nebo prostřednictvím audiotextových nástrojů. Cena je smluvní a vždy předem zákazníkovi známa. Způsob úhrady je předem na bankovní účet provozovatele stránek. Pokud není cena uvedena v ceníku, provozovatel se na výsledné částce se zákazníkem dohodne. Platby se uskutečňují na základě vyplnění formuláře na těchto stránkách, kdy zákazník obdrží na svůj zadaný a platný email podklady pro uskutečnění platby. Ty obsahují:

  1. Číslo účtu (provozovatele)
  2. Název položky
  3. Variabilní symbol
  4. Částku k úhradě

Faktury mají splatnost 10 dní. Zákazník tuto platbu převede ze svého bankovního účtu na účet uvedený ve faktuře.

V případě on-line okamžité platby je prostřednictvím platební brány částka připsána ihned na účet provozovatele.

Faktura obsahuje jméno a adresu provozovatele stránek.

Objednávky služeb

Na tomto webu jsou mimo jiné k dispozici také různé placené služby. Jedná se zejména o výklad karet a energetické předpovědi. Dále online kurzy a poradna. Výklad karet na dálku se uskutečňuje prostřednictvím aplikace Skype. Možné termíny těchto hovorů jsou (nebo budou) na stránkách zveřejněny, nebo individuálně dohodnuty dle potřeb zájemců a možností prodejce.  Zákazník si vybere vhodný volný termín, službu si objedná a následně obdrží podklady k platbě předem. Ve smluvený termín mu bude služba poskytnuta v takovém rozsahu, v jakém si jej objednal. V případě poradny na telefon, event. Skype je ještě před uskutečněním samotného hovoru provedena ve smluvený den zkouška spojení.

Pokud se ze závažného důvodu a to jak ze strany provozovatele, tak ze strany zákazníka hovor nemůže ve smluvený den uskutečnit, dohodne se termín náhradní.

Další služba (výklady a poselství zaslané mailem) se rovněž stejným způsobem objednávají a po zaplacení je vypracovaný výklad zaslán zákazníkovi na jeho platný email. Termín dodání je 5 – 30 dnů.

Členská sekce

Na těchto stránkách je sekce s placeným obsahem. Zde jsou v nabídce nadstandartní služby, které jsou uvedeny v informacích o členské sekci (horní menu, odkaz – Objednávka členství). Po zaplacení paušálu se zákazník stává členem a obdrží přístupové údaje (přihlašovací jméno a heslo). Tyto údaje potom zadá do formuláře na tomto webu a může procházet stránky, články, komentáře atd.

Členská se sekce není  momentálně v provozu.

Platnost členství je 1 měsíc.

Členství je možné na další měsíc opět zaplatit a to prostřednictvím formuláře na webu. Pokud zákazník nebude mít již nadále zájem mít k placené části přístup, paušál na další měsíc neuhradí.

Již zaplacená paušální částka se nevrací.

V případě, že zákazník paušální částku k přístupu do členské sekce již uhradil, získal přístupové údaje a v průběhu doby se rozhodne, že již nechce být členem a nepotřebuje přístup k placenému obsahu, paušál se nevrací.

On-line kurzy

Na těchto stránkách je možné objednat různé online kurzy. Ty jsou v podobě lekcí, které budou zákazníkovi postupně zasílány na jeho platnou emailovou adresu. Lekce mohou být ve formě videí, pracovních listů a pokynů.

Zvolený kurz zákazník po objednání uhradí a následně mu bude celý obsah zaslán. U krátkých kurzů, obdrží celý obsah najednou. Kurzy, které jsou na delší časový úsek (např. kurz Výklad Tarotu) budou jednotlivé lekce zasílány postupně.)

Krátké, jednorázové kurzy – již uhrazená platba se nevrací

Kurzy na delší úsek – v případě, že zákazník zjistí, že mu tato forma, nebo obsah nevyhovuje, bude mu po dohodě s provozovatelem vrácena poměrná část ze zaplacené částky.

Autorský zákon

Všechny texty, vypracované kurzy a osobní fotografie jsou duševním majetkem autora a provozovatele tohoto webu. Jakékoliv šíření a distribuování obsahu z těchto stránek je zakázáno.

Přihlášením do členské sekce, nebo zaplacením kurzu se zavazujete, že budete toto autorské právo respektovat a obsah nebudete jakkoliv šířit a sdílet s třetími osobami.

Rovněž tak se autorské právo vztahuje na elektronické knihy, které jsou na tomto webu k dispozici po vstupu do členské sekce (placené části).

Reklamace

Na služby poskytované na tomto webu se reklamace nevztahuje. Provedené výklady a předpovědi nelze nijak objektivně změřit, či zvážit. Nelze ani zaručit jakoukoliv platnost předpovězeného poselství a tudíž nelze jakkoliv zaručit, že se se věštby splní. Přesto, že by autor, vykladač (Ninael) rád toto nějak zaručil, není to možné. Autor výkladů zaručuje dodání vypracovaných a zaplacených předpovědí tak, jak se se zákazníkem dohodne. Není možné, že by zákazník objednaný výklad neobdržel. Pokud mu nebude z nějakého důvodu vyhovovat, nelze na to reklamaci uplatnit. Je to podobný případ, jako když někdo zakoupí vstupenku na divadelní představení, film a pod. a posléze zjistí, že se mu to nelíbilo, z divadla či kina například i odejde. Ani v tomto případě mu částka za uhrazené vstupenky nebude vrácena.

Výklady, věštby, předpovědi

Na tomto webu jsou pouze názorem vykladače a autora (Ninael). V žádném případě poselství a rady vyčtené z karet nenahrazují odbornou péči. Autor není psycholog ani psychiatr a nelze tedy případné rady brát jako vědecká a medicínská doporučení. Rovněž tak autor nenese žádnou odpovědnost za rozhodnutí, která případný čtenář nebo zákazník učiní na základě rady a věštby z těchto stránek. Za svá rozhodnutí si tedy každý odpovídá sám, čili případné újmy vzniklé na základě jednání doporučeného na tomto webu jsou na odpovědnost zákazníka, čtenáře apod. nikoliv na zodpovědnost provozovatele a autora.

Osobní údaje

Vyplněním formuláře k nákupu nějaké služby a zadání vašich osobních údajů, souhlasíte z jejich zpracováním. Vaše údaje jsou na těchto stránkách používány pouze k fakturaci, event. k obchodním sdělením zasílaným v budoucnu. V žádném případě nejsou poskytovány třetím osobám ani nijak požívány k marketingovým účelům třetích osob. Vaše údaje jsou v bezpečí uloženy a v případě, že nebudete nadále chtít odebírat novinky z těchto stránek, máte možnost se z odběru odhlásit. Odkaz na odhlášení naleznete vždy v patičce emailové zprávy, která vám bude z tohoto webu zaslána.

Na závěr

Případné dotazy zodpovím po vyplnění formuláře uvedeného zde na stránce. Placené služby mohou čerpat pouze starší 18 let. Závěrem chci ještě dodat, že je mým zájmem, aby se stránky a další služby zákazníkům líbily a byly pro ně nějakým přínosem. Z tohoto důvodu tento web vznikl s není mým úmyslem jakékoliv bezdůvodné obohacování. Vždy se snažím poskytnout radu a pomoc tak, jak je v mých silách. Přestože nelze uplatnit na většinu zde nabízených služeb reklamaci, nikdo se nemusí obávat, že by po zaplacení obdržel nějaký opsaný kus textu, nebo dokonce neobdržel nic. Toto mohu zaručit a na tomto webu se ničemu takovému zákazník nevystavuje. 

Vždy budete přesně vědět kolik zaplatíte, kdy svou službu obdržíte, kde mě najdete, jak se se mnou spojíte.