Poselství na týden 13. – 19. 3. 2017

Poselství na další týden je tentokrát hodně o nás samých, než o nějakých událostech a vztazích. Zdá se, že nás tentokrát archandělé nabádají, abychom se v těchto dnech více než jindy zabývali spíše vlastní osobou, než někým, či něčím jiným.

Odvaha

Bude hlavním tématem tohoto týdne

Tento týden bychom měli věnovat svým záležitostem a rozpracovaným úkolům. Ono to trošku navazuje na předchozí poselství a to zejména na to březnové, kde nám prostřednictvím Tarotu přišla rada, abychom se nevzdávali a pokud jsme v poslední době něco nového začali, na něčem pracujeme, podnikáme atd., tak abychom vytrvali a pokračovali dál.

To platí i v případě, že máme pocit, že věci nepostupují dál, nic nového se neděje a my se točíme v kruhu a máme pocit, že nakonec ani ty odměny nejsou zatím takové, jaké jsme si původně malovali.

Nyní nám však poselství na tento týden navazuje na toto březnové, kdy anděl Haniel  přichází a  apeluje na některé z nás, abychom nejen vytrvali v tom, co jsme začali, ale zkusili nyní i trochu zariskovat. Možná opravdu někteří potřebují právě nyní oživit nějaké své projekty, nebo se posunout někam dál, ale je k tomu třeba učinit nějaký krok, který se může jevit jako riskantní.

Haniel nám však přímo nabízí, abychom to udělali, nebáli se a zkrátka „do toho šli“. Takže ať už se chystáme udělat cokoliv, v tomto týdnu se risk může skvěle vyplatit.

Aby to vše ale skutečně klaplo a dopadlo skvěle, je k tomu třeba dodržet  4 věci:

  • dokonale vše promyslet
  • udělat vše, co je k tomu třeba
  • spolupracovat s ostatními, bude-li třeba
  • dělat vše, jak nejlépe dovedete

Na závěr nám přichází poradit ještě archanděl Metatron, který je též nazýván nebeský učitel. Připomíná, že se máme „poradit“ sami se svým nitrem. Poslouchat svou intuici a řídit se svým srdcem.

Většinou hledáme odpovědi vně, ale pravý poklad se nachází právě v naší duši. Věřte svým pocitům. Je to náš jedinečný emoční navigační systém.

Naše Vyšší Já ví nejlépe, co máme nyní dělat. Pokud se tedy někteří budou tento týden věnovat určitým záležitostem, při kterých bude třeba i učinit krok do neznáma, bude dobré si trochu zameditovat a hledat odpovědi právě u sebe samého.

Poselství na týden
Poselství na týden 13. – 19. 3. 2017

Autor: Ninael