Výklad

Jak se ptát Tarotu

Výklad z tarotových karet nám neozřejmuje, co se v budoucnu stane. Z karet nelze vyčíst odpovědi typu „za týden potkáte černovlasého muže a do roka se vám narodí dítě …“. Takto Tarot neodpovídá. Zde se jedná spíš o přístup k vševědoucímu nevědomí prostřednictvím karetních symbolů, který nám odhaluje minulost, přítomnost a budoucnost skrze vnitřní vhled a intuici. Čtení z tarotových karet je tedy spíše věštba, než hádání osudu.

Z karet lze vyčíst hluboko utajené stavy mysli a nevyslovená přání. Výklad odhaluje duchovní vývoj tazatele a ukazuje, jakými cestami se v životě ubírá. Otázka musí být jasná, jasně formulovaná, na kterou lze jednoznačně odpovědět. Tedy kupříkladu „Koupím si nové auto?“. Na takovou otázku je možné odpovídat.

Dále mohou znít otázky např. takto: „Jak se bude vyvíjet můj vztah?“, „Mohu najít novou práci?“, „Jak bude probíhat dovolená?“, „Mohu uspět u zkoušky?“ atd. otázka by tedy měla být konkrétní a týkat se jednoho problému. Neměla by znít „Mám tam jet nebo ne?“, „Máme se rozejít, nebo spolu zůstat?“ Na otázku by měla být tedy jasná odpověď, přičemž karty odhalují duchovní pozadí a postoje jak tazatele, tak prostředí a okolnosti, které průběh daného problému ovlivňují.

 

Způsobů výkladu a rozložení karet je velké množství. Zde uvádím jenom několik z těch, které používám já. Sama vždy podle otázky tazatele vyberu, který typ a rozložení bude nejvhodnější. U výkladu na méně karet, tedy např. na 3 ovšem neznamená, že tento výklad je méně hodnotný než ten, kde vyložíme karet 11. U tohoto výkladu „na 3“ se jedná o jasnou odpověď na nějakou otázku. Neposuzuje se zde minulost, přítomnost ani budoucnost, ale získáme přiléhavou odpověď na dané téma. Výklady na více karet odhalují i pozadí, podvědomí tazatele, vědomé jednání, vliv okolí, vlivy z minulosti a momentální vlivy, které nějaký problém nebo záležitost ovlivňují.

1. Keltský kříž

Výklad na 10 karet, poskytuje odpověď na konkrétní otázku, zatímco ozřejmí i vlivy okolí, osobní přínos tazatele, minulost, budoucnost a výsledek celé záležitosti. Keltský kříž poskytuje přehled daného problému.

2. Stručný přehled (životní)

Výklad ze 7 karet, nastíní povšechní životní obrázek, včetně blízké a dlouhodobé budoucnosti. U tohoto výkladu se nepokládá otázka.

3. Horoskop

Výklad z 12ti karet, kdy každá reprezentuje jeden zodiakální dům. Při výkladu se pozornost soustředí na různé oblasti ve kterých tazatel působí, jako je např. práce, vztahy, komunikace domov atd. a jak si v těchto oblastech vede, jaké má příležitosti a překážky, potenciál atd.

4. Partnerský vztah

Výklad ozřejmuje, jakou pozici zaujímají dva lidé ve vztahu. Při tomto výkladu se ozřejmí základní signifikátor, který reprezentuje daný vztah a následně lze vyčíst, jak určitý vztah prožívá jedna a současně druhá strana.

5. Rozhodnutí

Tento typ výkladu může pomoci při rozhodování v určité záležitosti. Karty ukáží chronologicky, co se může stát, pokud tazatel učiní určitý krok. Karty nezbaví tazatele rozhodnutí, ale nastíní možné dopady určitého jednání.

6. Odpověď – magická sedma

Odpověď na konkrétní otázku při výkladu ze 7 karet. Naděje tazatele, průběh a vývoj nějaké události.

7. Velký výklad

Výklad s 11ti kartami, rozsáhlá odpověď na konkrétní otázku. Minulost, bezprostřední budoucnost, postoj tazatele, příčina problému, prostředí tazatele atd.

Příklad zpracování jednoduché otázky

Otázka: Získám novou práci?

Použiji výklad, který poskytne jasnou odpověď na jasně položenou otázku. Vyložím 3 karty z tarotové sady. Mám zde Rytíře mečů, Krále mečů a Desítku pentaklů. Výklad na 3 karty nezohledňuje minulost ani budoucnost, poskytuje pouze odpověď.

Získání nového místa pravděpodobně nebude jednoduché a bude nutné se o místo trochu „poprat“. Konkurence jistě bude veliká a na Vás je, zda dokážete prodat své schopnosti. Nicméně tyto schopnosti máte a za splnění určitých podmínek karty předpovídají, že nová pracovní pozice může být Vaše včetně získané jistoty a finančního ocenění.

Další příklad

Otázka: Zlepší se moje finanční situace?

 

Vyložím 10 karet z tarotové sady. Jste člověk přemýšlivý, který vnímá své příležitosti a pokud může, tak na ně reaguje. Možná máte i nějaký nápad, který zatím nosíte pouze v hlavě, ale zatím jste ho z nějakého důvodu neuskutečnili. To je nejspíš škoda, protože právě tyto Vaše schopnosti, představy a dovednosti Vás mohou „vyšvihnout“ výš a dostat Vás na pozici, kdy finanční situace už nebude pro Vás „situací“, ale věcí vyřešenou. Zkrátka něco ve Vás je, ale musíte poslouchat svou intuici, věřit a jít za svou představou a svým snem. Vy ale momentálně bohužel trpíte a máte pocit, že stojíte na místě a nemůžete udělat vůbec nic. Tuto pozici u Vás reprezentuje karta Mečová čtyřka, kterou máte ve výkladu na místě: /Vaše naděje a obavy/. Je docela možné, že jste nemocní, ale jistě to nebude nic vážného a hlavní problém stále je – Váš strach z neznáma a nejistoty.
Ve vašem okolí, dost možná přímo v rodině Vám asi moc nedůvěřují a možná nad Vámi „zlomili hůl“. Vy ale na to nehleďte, protože úspěch je možný. Dvě karty, které přímo signifikují Vaší otázku jsou velice pozitivní a předpovídají ocenění, úspěch, radost a to vše zpečetěné kartou ze souboru Velká Arkána – Slunce, což znamená, že tato možnost úspěchu a zlepšení celé situace je opravdu velmi pravděpodobná. Podle dalších karet ve výkladu je zcela zřejmé, že vy už kromě toho, že máte své vize, jste také prozřeli a je Vám jasné, že je třeba jednat.

Nehleďte na strach, který Vás chce svazovat a snažte se překonat ten pocit bezmoci, který se Vám vkrádá do mysli. Cítíte se vyčerpaně, ale to je jen ve Vaší mysli a vy musíte tomuto začít čelit.
První kartou, která směřuje do budoucnosti je krásná karta opět z Velké Arkány (a to má obzvlášť velký význam) Poslední Soud, což znamená, že dojde k velké změně. Doslova téměř jako „zmrtvýchvstání“, nový začátek, nové pořádky, nový život. Na závěr tohoto výkladu máte překrásné Eso pohárů, kterému se také říká Boží oko a tazatel, jemuž se objeví ve výkladu je pod ochranou a jeho tajná přání jsou již jen krůček od splnění. Máte před sebou velkou příležitost vymanit se z nepříjemné situace a je třeba se přestat litovat a začít jednat. Dle tohoto výkladu nečekejte, že Vám někdo něco dá, že Vám něco spadne do klína. Vy jste tady ten nejdůležitější článek a Vaše schopnosti jsou nástrojem k vyřešení Vašich finančních potíží.

Tak jděte a směle uskutečněte své nápady !